Foto Galeri

AC&E ofron zgjidhje të kualitetit të lartë, fleksibël dhe me kosto efektive për ofrimin e Shërbimeve Veterinare,Mireqenies se Kafsheve dhe Shendetit Publik ne gjithe Shqipërinë.

We animals

Mirë se erdhët në Agro Connsulting & Expert

AC&E është ofruesi kryesor i sherbimeve dhe kontrolleve veterinare në Shqipëri.

Stafi ynë ofron shërbime të vaksinimit, matrikullimit, mjekimeve të ndryshme, shërbimeve ndërhyrëse higjeno - shëndetësore (DDD), auditimit, verifikimit, projektimit dhe zbatimit të të gjitha procedurave dhe kushteve në fushat e shëndetit publik, shëndetit të kafshëve dhe mirëqenies së tyre.

Ne ofrojmë përzgjedhje të stafit që do të plotësojë të gjitha nevojat tuaja, qofshin ato afatshkurtra apo afatgjata. Ky shërbim ofrohet në çdo qytet të Shqipërisë, në afatet kohore që plotëson nevojat tuaja.


Duke punuar me një sërë partenerësh nga Bashkimi Europian, ne jemi ekspertë në krijimin e zgjidhjeve inovative që plotësojnë të gjitha kërkesat legjislative në baza të shpejta dhe me kosto të efektshme. Me një ekip ekspertësh përgjegjës për ofrimin e të gjitha shërbimeve të kërkuara dhe garantimin e suksesit tuaj.